هزینه ارسال به مناطق : 2 – 6 – 7 – 8 – 10 – 11- 12 – 13 – 14                                                                 هزینه پیک  100 هزار تومان

هزینه ارسال به مناطق 1 – 2 (بالای اتوبان حکیم) – 3 – 4 – 5 – 9 -15- 16 – 18 – 17  – 19 – (تهرانسر)               هزینه پیک : 150 هزار تومان

هزینه ارسال به مناطق : 22 – 20 – 15 (بعداز آزادکان) – 21 (بعداز آزادکان) – خاک سفید- حکیمیه             هزینه پیک : 200 هزار تومان

 لطفا هزینه ارسال یا به صورت نقدی یا بصورت کارت به کارت به پیک تحویل داده شود 

   سبد خرید بالای 4 میلیون تومان رایگان میباشد