توضیح اینکه این محصولات فقط در قسمت کارتن ( بسته بندی) دارای ایراد هستن و تصاویر کارتن در صفحه کالا درج شده