دمای ٨٠ الی ٢٣٠ درجه قابل تغییر
دارای کابل برق چرخشی ٣۶٠ درجه
برس سرامیکی
دارای   LED جهت نمایش میزان دما
حالت دهنده مو در کمترین زمان
دارای دکمه های تنظیم دما و خاموش و روشن بر روی دسته